a
Działamy w oparciu o wiedzę i doświadczenie, które zdobyliśmy przez kilkanaście lat...
Title Image

Krzysztof Pogorzelski

Krzysztof Pogorzelski
Trener biznesu i umiejętności miękkich
+48 501 154 354
We are here for you

Book appointment

Dyplomowany trener Szkoły Trenerów Pierwszego Stopnia GRUPY TROP, certyfikowany trener Standardu HRD BP oraz wspólnik w Apteka Szkolenia Sp. z o.o., prezes i założyciel Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Podlaskiej- Młodzi z Dobrzyniewa. Działał w biznesie, organizacjach pozarządowych, administracji publicznej, edukacji szkolnej. Posiada doświadczenie w wielu branżach, a w tym momencie spełnia się tworząc szeroki zakres wsparcia aptek, począwszy od pracowników, na kadrze zarządzającej kończąc. Otwartość, kreatywność, energia, entuzjazm, satysfakcja, kontakt z ludźmi, wyzwania i wiara w możliwość budowania i zmiany świata – to fundamenty jego zawodowych i życiowych zainteresowań i aktywności. Atrybuty te uzupełnione o ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w branży biznesowej pozwoliły mu zbudować rzeczywisty obraz oczekiwań i wyzwań środowiska tej branży. By móc wspierać rozwój zawodowy i osobisty kierowników i pracowników aptek opracował wspólnie z Katarzyną Lepietuszko szeroki program wsparcia aptek mający na celu poprawę ich efektywności biznesowej. Jego doświadczenie, pasja, dążenie do rozwoju i samorealizacji – połączone z wiarą w ludzi oraz zamiłowaniem do wspierania innych w nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności, odkrywaniu i wykorzystywaniu posiadanego potencjału w życiu osobistym i zawodowym – to filary jego działalności.