a
Działamy w oparciu o wiedzę i doświadczenie, które zdobyliśmy przez kilkanaście lat...
Title Image

Schemat działania

Krok 1

Diagnoza

Diagnoza to bardzo ważny element naszej współpracy, gdyż od niej zależy dalszy zakres naszego działania. Aby jak najlepiej dobrać potrzebne rozwiązania najpierw powinniśmy dokładnie poznać i zdiagnozować Wasze potrzeby, zarówno te znane jak i nieuświadomione. Odbywa się to wielotorowo, a mianowicie od wizyty Tajemniczego Pacjenta, który jest osobą z branży, który ma pojęcie o pracy za pierwszym stołem, a także o funkcjonowaniu apteki. Nasz Tajemniczy Pacjent to wieloletni praktyk w pracy aptece, a także w jej prowadzeniu. Jego zadaniem jest dokładna analiza sytuacji panującej w aptece, aranżacji powierzchni i przede wszystkim obsługi pacjenta. Drugim elementem diagnozy poszerzającym obraz funkcjonowania apteki jest wizyta naszego specjalisty w aptece i przyglądanie się pracy farmaceutów od drugiej strony „stołu”, czyli z perspektywy pracownika apteki. Kolejnym zaś działaniem jest sprawdzenie kompetencji załogi, a także przełożonych poprzez przygotowane przez nas testy subiektywnej oceny wielu czynników w różnych konfiguracjach personalnych np. pracownik-pracownik, pracownik-przełożony (PRE-testy). W efekcie naszego działania powstaje profesjonalny raport zawierający wnioski z diagnozy wraz z programem dalszego postępowania, mającego na celu poprawę funkcjonowania apteki na wielu płaszczyznach, co wpłynie na poprawę efektu biznesowego placówki.

Krok 2

Nasze działania

Po wykonaniu diagnozy przystępujemy do działań mających na celu poprawę efektów biznesowych apteki. Działania te mogą obejmować, w zależności od wyników diagnozy, następujące elementy:

 • Szkolenia/warsztaty dla pracowników apteki
 • Szkolenia/ warsztaty dla kadry kierowniczej
 • Wsparcie mentoringowe dla kadry kierowniczej
 • Doradztwo specjalistyczne dla kadry kierowniczej

Zakres szkoleń, warsztatów ustalany jest po diagnozie i może się to koncentrować wokół takich tematów jak:

 • farmaceuta jako wykwalifikowany handlowiec współczesnej apteki
 • asertywna komunikacja z pacjentem i pracownikiem
 • żadnego czytania w myślach, czyli umiejętność zadawania pytań
 • trudny pacjent- czy istnieje ktoś taki?
 • emocje w komunikacji z pacjentem
 • wiele innych, których nie zdradzimy ci w tym miejscu, gdyż poświęciliśmy wiele czasu aby to wypracować, ale chcemy się tym podzielić, więc zadzwoń i umów się na spotkanie

Metodyka naszych działań obejmuje różne formy wsparcia:

 • wykład multimedialny
 • ćwiczenia
 • dyskusje
 • filmy szkoleniowe
 • kwestionariusze
 • analizy przypadku
 • rozmowy moderowane/dyskusje
Krok 3

Ewaluacja

Jest to etap, w którym następuje sprawdzenie utrwalonych umiejętności w praktyce z wykorzystaniem osoby Tajemniczego Pacjenta, ocena ogólna apteki i pracowników -po wdrożeniu założeń (Tajemniczy Pacjent). To także, podobnie jak w diagnozie poszerzonej obserwacja uczestników w aptekach podczas ich pracy widziana z perspektywy pracownika, a także ponowna ocena kompetencji w postaci POST-testów. Wynikiem zaś jest raport obejmujący: całościowe podsumowanie projektu, porównanie działań PRE i POST, uwypuklenie przyrostu wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz zawierający sugestie co do dalszej pracy (uczestników, przełożonych, grona właścicielskiego).

Tak zakończony projekt daje poczucie dobrego działania na rzecz zmiany efektywności biznesowej Waszej Apteki oraz rozwoju pracowników, który jest siła napędową dalszych działań na rzecz waszych pacjentów.